Lucie Dvořáková


Lucie Dvořáková (1959) patří mezi naše nejlepší současné ilustrátory knih pro děti. Vystudovala Vysokou školu umělecko-prùmyslovou v Praze, ateliér filmové a televizní grafiky. Zabývá se ilustrováním knih a časopisù, animovaným filmem a výtvarným řešením televizních pořadù pro děti. Za svou práci získala mnohá ocenění, například: Zlatou stuhu 1995 za ilustrace ke knize Jiřího Žáčka Počítání oveček, Zlatou stuhu 1996 za ilustrace ke knize Jiřího Žáčka Kdo nevěří, ať tam běží, výroční cenu nakladatelství Albatros za ilustrace ke knize Eduarda Petišky Staré řecké báje a pověsti, Cenu KOH-I-NOR HARDMUTH 2004 za nejlepší ilustraci dětské knihy či Cenu Namibook Island 2013 za ilustrace ke knize Středověké pohádky.