Tomáš Kopecký


Samec živočicha z čeledi Hominidi, který si již v dětství osvojil jednoduché nástroje k přenášení a uchování informací, jako je například tužka a papír. S postupným vývojem, jakožto i vývojem technologickým, naučil se tento samec k tomuto účelu využívat složitějších digitálních technologií a jeho výtvarný doprovod k mnoha produktům se stal hlavním zdrojem obživy celého kmene.