Pavel Dvorský


V  letech 1966 – 1972 vystudoval   na Vysoké škole uměleckoprůmyslové  ilustraci a může se pochlubit, že byl jedním z  mála žáků samotného Jiřího Trnky.  O tom, že jej jeho obor doslova pohltil,  svědčí desítky publikací s  jeho dokonalými vědeckými a populárně naučnými ilustracemi. Kromě návrhů známek pro Českou poštu významně spolupracuje  s  uznávanými kapacitami z oboru antropologie  a archeologie na rekonstrukcích pravěkého světa