Dobrodružná vyhlídka #8

Dobrodružná vyhlídka

„Já nepamatuji, co vážila slova před první světovou válkou, ale po první válce ještě něco vážila, i když už možná míň,“ napsal Josef Hlinomaz v říjnu 1968 do úvodního čísla týdeníku Zítřek.

A pokračoval, jako by to napsal dnes: „Ale pak se to všechno zpřeházelo a pomíchalo, technika narostla, zboží znekvalitnělo a slova se stala prázdnou slámou, do nekonečna vymlacovanou. Pan Goebbels přišel na nápad, že tisíckrát opakovaná lež stává se pravdou. Od toho byl už jen krůček k poznání, že stotisíckrát opakovaná pravda stává se měně než lží, nickou, nulou, která nemá ani plus ani minus a ejhle, slovo ztratilo substanci a přišlo se na nový, snad nejgeniálnější nápad, že míchaná pravda se lží se dobře snáší, že ano a ne znamená totéž a že lze vytvořit koktejly, které mají ještě nižší hodnotu, než je nula, že existuje ještě něco prázdnějšího, než je prázdnota a že prázdnota je tím prázdnější, čím víckrát se něco opakuje. A čím víckrát se to opakuje, tím víc to taky řve.“ Trefná slova z dob, kdy internet ještě neexistoval, a myslím, že nemusím rozvádět, proč jsem si našel tento citát právě pro tuto dobu. Též mě vrací k úvaze, jak by se v současnosti chovali Vernovi hrdinové či Rychlé šípy…

 S Rychlými šípy jsem měl tu čest se na tři roky víc než sžít. Vznikly dvě knihy, které shromáždily kreslené příběhy z pera Jana Fischera, Marko Čermáka a dalších kreslířů. Tady mi dovolte technickou poznámku. Obě knihy jsou vytištěny technologií stochastického rastru, která potlačuje klasický rastr, takže barevné plochy vypadají téměř tak, jako by je malíř štětcem do knihy namaloval. Výsledkem tisku jsem byl nadšený a rozhodl jsem se stejnou technologii využít pro tisk knihy Pravěký svět Zdeňka Buriana – Kniha 1. Z výsledku jsem měl opět radost, technologie stochastického rastru vynikne u velkých panoramatických dvoustran s množstvím detailů v popředí a rozlehlou krajinou s hlubokým horizontem v pozadí, tak jak to známe z nejlepších pravěkých pláten Zdeňka Buriana.

V současné době s Rosťou Walicou pracujeme na druhém svazku Pravěku s podtitulem Monstra třetihor a čtvrtohor. Koncepce knihy je jasná, potíže máme opět s některými hůře dostupnými originály a ilustracemi. Knihu bychom rádi vydali v listopadu 2023, ale je možné, že v zájmu co nejúplnější obrazové náplně posuneme vydání až na září roku 2024. Chápu, je to poněkud neuspokojivá informace, ale nic lepšího po ruce zatím nemám.

Přesnější mohu být v případě sešitové edice Rychlých šípů. Letos vyjdou celkem tři svazky, třetí se objeví na trhu koncem listopadu 2022.  Čtvrtý a pátý svazek se objeví na pultech v prvním pololetí 2023, šestý a sedmý pak na podzim téhož roku. Osmý, poslední sešit série Rychlých šípů kreslených Janem Fischerem, vyjde buď ještě před Vánoci, anebo začátkem roku 2024.

Svého zakončení se v příštím roce dočká sběratelská stínadelská trilogie. Třetí svazek Tajemství Velkého Vonta vyjde s ilustracemi Marko Čermáka z vydání Dobrodružství v temných uličkách, jen tentokrát by měly být kolorované. Ke sběratelskému vydání Marko Čermák namaluje novou obálku.

Abych se řídil Hlinomazovou citací z úvodu, budu dále stručný a věcný. V řadě ransomovek jsem začal pracovat na Boji o ostrov. Vyjde na konci příštího roku 2023. Jako tomu bylo v případě minulých svazků autorské řady Arthura Ransoma, překlad odborně revidoval a upravil, resp. opravil František Novotný, který tak na celé řadě odvedl obrovskou práci a jsem mu za jeho odbornou pomoc vděčný. V září 2023 vyjde též 5. svazek autorské řady Z letopisů Eduarda Štorcha s názvem V šeru dávných věků – Volání rodu. Společně poprvé tak vyjdou dvě Štorchovy práce, které k sobě tematicky patří, opět s doslovem Karla Sklenáře. Kvaše ze sbírky povídek V šeru dávných věků vyjdou v této kvalitě knižně poprvé. Přikládám barevnou ilustraci, která bude na obálce. (V minulých knižních vydáních nebyly tištěny čtyřbarevně na křídě.)

Vynález zkázy, patnáctý svazek edice Jules Verne – Knihovna pro 21. století, by měl být poslední. Tak jsme se s Ondřejem Neffem dohodli, ale kdoví… Obálku a ilustrační doprovod ke knize namaloval tentokrát Karel Jerie. V obrazové příloze přikládám jednu z ilustrací. 

Na příště si ponechávám zprávu o vydání deníků Jaroslava Foglara a o nových kodovkách. Děkuji všem znalcům za tipy, jaké tituly ze starších kodovek (se čtyřmi pruhy) vydat v reedici, a naopak co vydat v nových kodovkách (se třemi pruhy).

Pokojný předvánoční čas!

Ondřej Müller