Atlas starověkého Říma pro děti


Objevujte jednu z nejdůležitějších civilizací v šesti rozkládacích mapách.

Atlas starověkého Říma Objevujte jednu z nejdůležitějších civilizací v šesti rozkládacích mapách. Všechny cesty vedou do Říma, praví známe rčení, které obrazně vyjadřuje, jak důležitá civilizace vznikla před téměř 3000 lety. Když byly položeny základy starověkého města Řím, nikdo netušil, že zároveň vznikla jedna z nedůležitějších říší lidské historie. Říše, která se v dobách své největší slávy rozprostírala na území velké části Evropy, části Británie, kolem celého Středozemního moře a v zemích u Černého moře. Římská říše inspirovala celý svět, obzvláště v oblasti umění, architektury, jazyka, politiky a obchodu, ale i vojenství. Pojď se spolu s námi zábavnou formou seznámit s Římem a s jednou z nejzajímavějších civilizací starověku. V atlase najdete: Starověký Řím v šesti velkoformátových rozkládacích mapách. Život v Římské říši. Nejkrásnější stavby a jak vypadaly v době jejich největší slávy. Poklady architektury i umění. Římské božstvo a legendy. Gladiátorské zápasy a Spartakovo povstání. Římské vojenství.
Číst více
329 Kč Doporučená cena
V prodeji