SMS literatura


Marie Hanzová

Tento titul z oblíbené ediční řady SMS nabízí stručný přehled historického vývoje literatury od počátků světového písemnictví k dnešku;

vysvětluje základní literární termíny a seznamuje čtenáře s velkými jmény české i světové literatury.

PaeDr. Marie Hanzová, CSc., zkušená autorka vzdělávacích knih pro děti a mládež a pedagožka Pedagogické fakulty UK, tu na 108 stranách nabízí

hutný výtah z toho, co z české a světové literatury považuje za zásadní.

Číst více
45 Kč Doporučená cena
Nedostupné