Literární soutěž nakladatelství Albatros 2022

Soutěže

Letošní ročník literární soutěže spuštěn! Vyhlašujeme nový ročník tradiční literární soutěže o nejlepší původní rukopis. Vítěz získá finanční odměnu a příslib vydání v nakladatelství Albatros.

Již od roku 2009, kdy byl vyhlášen první ročník, stojí Literární soutěž nakladatelství Albatros na třech pilířích:

Odborná porota – jejími členy jsou tradičně spisovatelé, literární redaktoři, novináři a vysokoškolští pedagogové. Jména členů poroty jsou každoročně zveřejněna při vyhlášení vítěze.
Průhlednost a anonymita – soutěž probíhá tříkolové a o každém kole jsou vedeny záznamy. Odborná porota nezná jména autorů, všechny rukopisy jsou označeny pouze čísly.
Finanční odměna – vítěz Literární ceny Albatrosu získá finanční odměnu ve výši 25 000 Kč.
Společně s finanční odměnou nakladatelství uděluje příslib, že vítězný rukopis do roka vydá.

Téma soutěže
Nakladatelství Albatros každoročně vyhlašuje téma, které by měl soutěžní rukopis splnit. V minulosti tak byla vyhlášena témata konkrétní jako moderní pohádka, dobrodružný příběh, detektivka pro děti, ale i obecná (Smích - základ života, Na světě je přece krásně).

Téma aktuálního 13. ročníku je: Jiní a jinačí

Žádní dva lidé nejsou stejní, lidstvo je pestré. Rozmanitost inspiruje, ale často také vede k nedorozumění či konfliktům – hlavně proto, že cizího a jiného se bojíme. Napište příběh o tom, že být jiný je úplně normální, že odlišnost neodrazuje a že není třeba z ní mít obavy. A že to neplatí jen o lidech, ale i o jejich zvycích nebo názorech. Hledáme napínavý, čtivý příběh, který bude dětské čtenáře přirozeně učit, že každý jsme nějaký a je to tak dobře.

Jak se do soutěže přihlásit?

Podmínky

  1. Zúčastnit se mohou autoři, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 18 let, a to pouze s novinkou, jež dosud nebyla nikde publikována
  2. Rukopis musí splňovat zadané téma
  3. Uzávěrka odevzdání rukopisu: 31. 10. 2022
  4. Přihlášené práce budou hodnoceny anonymně odbornou porotou
  5. Oceněná próza vyjde do data vyhlášení dalšího ročníku soutěže a vítěz získá vedle standardního honoráře i finanční odměnu 25 000 Kč

Propozice:

Soutěžní příspěvek 2 tištěných kopiích (bez identifikace autora) musí být doručen do sekretariátu Albatrosu nejpozději do dne uzávěrky soutěže současně s přihláškou do soutěže (Formulář, který obsahuje jméno autora, kontaktní adresu, název práce a souhlas s podmínkami soutěže). Přijetí rukopisu bude písemně potvrzeno nakladatelstvím spolu s přidělením soutěžního čísla. Zároveň příspěvek doručte elektronicky na [email protected]. Do předmětu e-mailu uveďte "Literární soutěž Albatros - Jméno a Příjmení".

Vznik soutěže:

První ročník Literární soutěže Albatrosu byl vyhlášen v roce 2009 u příležitosti 60. výročí vzniku nakladatelství, myšlenka však pochází již z 90. let. Duchovním otcem projektu je současný programový ředitel Albatrosu Ondřej Müller.

Vyhlášení soutěže:

Vítěz literární soutěže je vyhlášen u příležitosti předávání výročních cen Albatrosu, kde je zároveň představeno i téma nadcházejícího ročníku. Nakladatelství Albatros tradičně oslovuje i ty autory, jejichž dílo bylo pro porotu zajímavé, ale z nějakého důvodu nedosáhlo na první místo. Každoročně tak vydá přibližně dva další rukopisy, které se často zařadí na žebříček nejúspěšnějších knih. Mezi takové tituly patří i devítidílná série Ilky Pacovské Sedmý smysl. Rukopisy, které nebudou vybrány k ocenění ani k vydání, budou do měsíce od vyhlášení vráceny autorům.
 

Vítězové literární soutěže Albatrosu

2009 Eva Prchalová: Hromnice aneb Příběh tajemné stopařky

2010 Stanislava Reschová: Ježkovy voči a jiné pohádky

2011 Eva Papoušková: Kosprd a telecí

2012 Ilona Fišerová: Na orlích křídlech

2013 Dana Rusková: První velký případ

2014 Bohumil Matějovský: Čuňa, Zulu a Ferda

2015 Lucie Hlavinková: Projekt pes (ten můj)

2016 Ilona Fišerová: Druhé housle

2017 Naďa Pažoutová: Vilma běží o život (2. místo: Eva Fryjaufová, 3. místo: Hana Knopfová)

2018 Naďa Reviláková: Deník Dory Grayové (2. místo: Bohumil Matějovský, 3. místo: Jessica Exnerová)

2019 Olga Stehlíková: Já, člověk (2.místo: Jolana Nejmanová, 3. místo: Evelína Koubová)

2021 Kateřina Šardická, Kurt van der Basch - Město z kovu a kamene (2. místo: Lenka Košutová, 3. místo: Kateřina Perglová)