Literární soutěž nakladatelství Albatros

Soutěže

Literární soutěž nakladatelství Albatros je prestižní a v současnosti již tradiční soutěž pro autory dětské literatury.

Svým zaměření na tvorbu pro děti je v českém prostředí zcela ojedinělá. Smyslem soutěže je podpora českých autorů, kteří svým přispěním mohou obohatit svět dětských knih.

Již od roku 2009, kdy byl vyhlášen první ročník, stojí Literární soutěž nakladatelství Albatros na třech pilířích:

  • Odborná porota – jejími členy jsou tradičně spisovatelé, literární redaktoři, novináři a vysokoškolští pedagogové. Jména členů poroty jsou každoročně zveřejněna při vyhlášení vítěze.
  • Průhlednost a anonymita – soutěž probíhá tříkolové a o každém kole jsou vedeny záznamy. Odborná porota nezná jména autorů, všechny rukopisy jsou označeny pouze čísly.
  • Finanční odměna – vítěz Literární ceny Albatrosu získá finanční odměnu ve výši 25 000 Kč.

Společně s finanční odměnou nakladatelství uděluje příslib, že vítězný rukopis do roka vydá.

Téma soutěže

Nakladatelství Albatros každoročně vyhlašuje téma, které by měl soutěžní rukopis splnit. V minulosti tak byla vyhlášena témata konkrétní jako moderní pohádka, dobrodružný příběh, detektivka pro děti, ale i obecná (Smích - základ životaNa světě je přece krásně).

Téma aktuálního 10. ročníku je Odvaha:

„Každý ji v sobě máme, někdo víc, někdo míň. Odvaha je nesmírně důležitá lidská vlastnost, jež sehrála v historii veledůležitou roli. Vždyť kde bychom dnes byli, nebýt těch, kteří díky své kromobyčejné odvaze zvrátili chod dějin? Rok 2019 je rokem, kdy si připomínáme hned několik takových velkých osobností, a při té příležitosti hledáme příběh pro děti, který vypráví o odvaze. Ať už bude zcela smyšlený, nebo založený na skutečných událostech, měl by být poctou všem, kdo v sobě najdou dost kuráže a pohnou světem – svým nebo ostatních.“

Komu je soutěž určena

Hledáme autory, kteří v současnosti nespolupracují s nakladatelstvím Albatros.

Jak se do soutěže přihlásit?

Podmínky

  1. Zúčastnit se mohou autoři, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 18 let, a to pouze s novinkou, jež dosud nebyla nikde publikována
  2. Rukopis musí splňovat zadané téma
  3. Rozsah: minimálně 5 normostran, maximálně 80 normostran
  4. Uzávěrka odevzdání rukopisu: 16. listopadu 2018
  5. Přihlášené práce budou hodnoceny anonymně odbornou porotou
  6. Oceněná próza vyjde do data vyhlášení dalšího ročníku soutěže a vítěz získá vedle standardního honoráře i finanční odměnu 25 000 Kč

Propozice

Rukopis (kompletní text) musí být odevzdán elektronicky na CD a ve dvou výtiscích – nejlépe v normostranách, tj. 60 úhozů na řádku a 30 řádků na stránce.

Rukopis na CD a ve 2 tištěných kopiích (bez identifikace autora) musí být doručen do sekretariátu Albatrosu nejpozději do dne uzávěrky soutěže současně s přihláškou do soutěže. Přijetí rukopisu bude písemně potvrzeno nakladatelstvím spolu s přidělením soutěžního čísla.

Přihlášku do soutěže (Formulář, který obsahuje jméno autora, kontaktní adresu, název práce a souhlas s podmínkami soutěže.) přiložte k rukopisu v samostatně zalepené obálce.

Vznik soutěže

První ročník Literární soutěže Albatrosu byl vyhlášen v roce 2009 u příležitosti 60. výročí vzniku nakladatelství, myšlenka však pochází již z 90. let. Duchovním otcem projektu je současný programový ředitel Albatrosu Ondřej Müller.

Vyhlášení soutěže

Vítěz literární soutěže je vyhlášen u příležitosti předávání výročních cen Albatrosu, kde je zároveň představeno i téma nadcházejícího ročníku. Nakladatelství Albatros tradičně oslovuje i ty autory, jejichž dílo bylo pro porotu zajímavé, ale z nějakého důvodu nedosáhlo na první místo. Každoročně tak vydá přibližně dva další rukopisy, které se často zařadí na žebříček nejúspěšnějších knih. Mezi takové tituly patří i devítidílná série Ilky Pacovské Sedmý smysl.

Soutěž je uzavřena, výsledky zveřejníme 11. dubna 2019!

Vítězové literární soutěže Albatrosu

2009 Eva Prchalová: Hromnice aneb Příběh tajemné stopařky

2010 Stanislava Reschová: Ježkovy voči a jiné pohádky

2011 Eva Papoušková: Kosprd a telecí

2012 Ilona Fišerová: Na orlích křídlech

2013 Dana Rusková: První velký případ

2014 Bohumil Matějovský: Čuňa, Zulu a Ferda

2015 Lucie Hlavinková: Projekt pes (ten můj)

2016 Ilona Fišerová: Druhé housle

2017 Naďa Pažoutová: Vilma běží o život (2. místo: Eva Fryjaufová, 3. místo Hana Knopfová)

Albatros Media newsletter

Jaký knižní hit právě vychází, na jaké zboží je výhodná sleva, jaká běží soutěž o ceny? Přihlaste se k odběru našich e-mailových novinek! Odběrem novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.