Literární soutěž nakladatelství Albatros 2020

Soutěže

Literární soutěž nakladatelství Albatros je prestižní a v současnosti již tradiční soutěž pro autory dětské literatury. Svým zaměření na tvorbu pro děti je v českém prostředí zcela ojedinělá. Smyslem soutěže je podpora českých autorů, kteří svým přispěním mohou obohatit svět dětských knih.

Již od roku 2009, kdy byl vyhlášen první ročník, stojí Literární soutěž nakladatelství Albatros na třech pilířích:

Odborná porota – jejími členy jsou tradičně spisovatelé, literární redaktoři, novináři a vysokoškolští pedagogové. Jména členů poroty jsou každoročně zveřejněna při vyhlášení vítěze.
Průhlednost a anonymita – soutěž probíhá tříkolové a o každém kole jsou vedeny záznamy. Odborná porota nezná jména autorů, všechny rukopisy jsou označeny pouze čísly.
Finanční odměna – vítěz Literární ceny Albatrosu získá finanční odměnu ve výši 25 000 Kč.
Společně s finanční odměnou nakladatelství uděluje příslib, že vítězný rukopis do roka vydá.

Téma soutěže
Nakladatelství Albatros každoročně vyhlašuje téma, které by měl soutěžní rukopis splnit. V minulosti tak byla vyhlášena témata konkrétní jako moderní pohádka, dobrodružný příběh, detektivka pro děti, ale i obecná (Smích - základ života, Na světě je přece krásně).

Téma aktuálního 12. ročníku je: Komiks

Téma a žánr jsou tentokrát volné, důležité je médium. Komiks svým tvůrcům nabízí jedinečnou možnost vyprávět slovem i obrazem, vytvářet mezi oběma složkami napětí a nechat jednu, aby dopověděla za druhou. Do soutěže přijímáme hotové komiksy autorské i spoluautorské, ale také rozpracované koncepty s odpovídající ukázkou. Jedinou podmínkou je, aby byl komiks určen dětem nebo mladým čtenářům.

Jak se do soutěže přihlásit?

Podmínky

  1. Zúčastnit se mohou autoři, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 18 let, a to pouze s novinkou, jež dosud nebyla nikde publikována
  2. Rukopis musí splňovat zadané téma
  3. Uzávěrka odevzdání rukopisu: 12. dubna 2021
  4. Přihlášené práce budou hodnoceny anonymně odbornou porotou
  5. Oceněná próza vyjde do data vyhlášení dalšího ročníku soutěže a vítěz získá vedle standardního honoráře i finanční odměnu 25 000 Kč

Propozice:

Soutěžní příspěvek na CD a ve 2 tištěných kopiích (bez identifikace autora) musí být doručen do sekretariátu Albatrosu nejpozději do dne uzávěrky soutěže současně s přihláškou do soutěže. Přijetí rukopisu bude písemně potvrzeno nakladatelstvím spolu s přidělením soutěžního čísla.

Přihlášku do soutěže (Formulář, který obsahuje jméno autora, kontaktní adresu, název práce a souhlas s podmínkami soutěže.) přiložte k rukopisu v samostatně zalepené obálce.

Vznik soutěže:

První ročník Literární soutěže Albatrosu byl vyhlášen v roce 2009 u příležitosti 60. výročí vzniku nakladatelství, myšlenka však pochází již z 90. let. Duchovním otcem projektu je současný programový ředitel Albatrosu Ondřej Müller.

Vyhlášení soutěže:

Vítěz literární soutěže je vyhlášen u příležitosti předávání výročních cen Albatrosu, kde je zároveň představeno i téma nadcházejícího ročníku. Nakladatelství Albatros tradičně oslovuje i ty autory, jejichž dílo bylo pro porotu zajímavé, ale z nějakého důvodu nedosáhlo na první místo. Každoročně tak vydá přibližně dva další rukopisy, které se často zařadí na žebříček nejúspěšnějších knih. Mezi takové tituly patří i devítidílná série Ilky Pacovské Sedmý smysl. Rukopisy, které nebudou vybrány k ocenění ani k vydání, budou do měsíce od vyhlášení vráceny autorům.
 

Vítězové literární soutěže Albatrosu

2009 Eva Prchalová: Hromnice aneb Příběh tajemné stopařky

2010 Stanislava Reschová: Ježkovy voči a jiné pohádky

2011 Eva Papoušková: Kosprd a telecí

2012 Ilona Fišerová: Na orlích křídlech

2013 Dana Rusková: První velký případ

2014 Bohumil Matějovský: Čuňa, Zulu a Ferda

2015 Lucie Hlavinková: Projekt pes (ten můj)

2016 Ilona Fišerová: Druhé housle

2017 Naďa Pažoutová: Vilma běží o život (2. místo: Eva Fryjaufová, 3. místo: Hana Knopfová)

2018 Naďa Reviláková: Deník Dory Grayové (2. místo: Bohumil Matějovský, 3. místo: Jessica Exnerová)

2019 Olga Stehlíková: Katalog lidí (2.místo: Jolana Nejmanová, 3. místo: Evelína Koubová)