Úvod > O nás > Literární soutěž

Literární soutěž nakladatelství Albatros

Literární soutěž nakladatelství Albatros je prestižní a v současnosti již tradiční soutěž pro autory dětské literatury. Svým zaměření na tvorbu pro děti je v českém prostředí zcela ojedinělá. Smyslem soutěže je podpora českých autorů, kteří svým přispěním mohou obohatit svět dětských knih.

Již od roku 2009, kdy byl vyhlášen první ročník, stojí Literární soutěž nakladatelství Albatros na třech pilířích:

  • Odborná porota – jejími členy jsou tradičně spisovatelé, literární redaktoři, novináři a vysokoškolští pedagogové. Jména členů poroty jsou každoročně zveřejněna při vyhlášení vítěze.
  • Průhlednost a anonymita – soutěž probíhá tříkolové a o každém kole jsou vedeny záznamy. Odborná porota nezná jména autorů, všechny rukopisy jsou označeny pouze čísly.
  • Finanční odměna – vítěz Literární ceny Albatrosu získá finanční odměnu ve výši 25 000 Kč.

Společně s finanční odměnou nakladatelství uděluje příslib, že vítězný rukopis do roka vydá.

Téma soutěže

Nakladatelství Albatros každoročně vyhlašuje téma, které by měl soutěžní rukopis splnit. V minulosti tak byla vyhlášena témata konkrétní jako moderní pohádka, dobrodružný příběh, detektivka pro děti, ale i obecná (Smích - základ života, Na světě je přece krásně).

Téma aktuálního 9. ročníku je Když nemůžeš, přidej:

Sport znamená pro každého něco jiného. Pro někoho možnost poměřit se s ostatními, pro jiného zase příležitost potkávat se s kamarády nad společným koníčkem. Někteří lidé si život bez pohybu nedokážou představit, jiní se ho naopak děsí. Nikdo však nemůže popřít, že na sportovních polích se rodí velké příběhy odhodlání a přátelství a vítězství i prohry vzbuzují silné emoce.

Pište příběhy pro děti o všem, co se sportem souvisí. Ať už si vyberete míč, kolem kterého se všecko točí, anebo neúprosně ubíhající vteřiny, vyprávějte o dětech a jejich radostech i zklamáních a o tom, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a fair play je vždycky na prvním místě.

Komu je soutěž určena

Hledáme autory, kteří v současnosti nespolupracují s nakladatelstvím Albatros.

Jak se do soutěže přihlásit?

Podmínky

1/ Zúčastnit se mohou autoři, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 18 let, a to pouze s novinkou, jež dosud nebyla nikde publikována

2/ Rukopis musí splňovat zadané téma

3/ Rozsah: minimálně 5 normostran, maximálně 80 normostran

4/ Uzávěrka odevzdání rukopisu: 31. října 2017

5/ Přihlášené práce budou hodnoceny anonymně odbornou porotou

6/ Oceněná próza vyjde do data vyhlášení dalšího ročníku soutěže a vítěz získá vedle standardního honoráře i finanční odměnu 25 000 Kč

Propozice

Rukopis (kompletní text) musí být odevzdán elektronicky na CD a ve dvou výtiscích - nejlépe v normostranách, tj. 60 úhozů na řádku a 30 řádků na stránce.

Rukopis na CD a ve 2 tištěných kopiích (bez identifikace autora) musí být doručen do sekretariátu Albatrosu nejpozději do dne uzávěrky soutěže současně s přihláškou do soutěže. Přijetí rukopisu bude písemně potvrzeno nakladatelstvím spolu s přidělením soutěžního čísla.

Přihlášku do soutěže (Formulář, který obsahuje jméno autora, kontaktní adresu, název práce a souhlas s podmínkami soutěže.) přiložte k rukopisu v samostatně zalepené obálce.

Vítězové literární soutěže Albatrosu

2009 Eva Prchalová: Hromnice aneb Příběh tajemné stopařky

2010 Stanislava Reschová: Ježkovy voči a jiné pohádky

2011 Eva Papoušková: Kosprd a telecí

2012 Ilona Fišerová: Na orlích křídlech

2013 Dana Rusková: První velký případ

2014 Bohumil Matějovský: Čuňa, Zulu a Ferda

2015 Lucie Hlavinková: Projekt pes (ten můj)

2016 Ilona Fišerová: Druhé housle

                                    

Nakladatelství Albatros tradičně oslovuje i ty autory, jejichž dílo bylo pro porotu zajímavé, ale z nějakého důvodu nedosáhlo na první místo. Každoročně tak vydá přibližně dva další rukopisy, které se často zařadí na žebříček nejúspěšnějších knih. Mezi takové tituly patří i devítidílná série Ilky Pacovské Sedmý smysl.

Vznik soutěže

První ročník Literární soutěže Albatrosu byl vyhlášen v roce 2009 u příležitosti 60. výročí vzniku nakladatelství, myšlenka však pochází již z 90. let. Duchovním otcem projektu je současný programový ředitel Albatrosu Ondřej Müller.

Vyhlášení soutěže

Vítěz literární soutěže je vyhlášen u příležitosti předávání výročních cen Albatrosu, kde je zároveň představeno i téma nadcházejícího ročníku.

Zprávy z redakce

18. 04. 2018

Vzhůru za dobrodružstvím!

Za chvíli jsou prázdniny, a to skoro každý zatouží po malém dobrodružství. Tak než nastane léto,... [více]

20. 03. 2018

Novinky květnové, veletržní

My v redakci jsme vždycky trochu napřed. O čtvrt roku, o půl roku, o rok, záleží na tom, na které... [více]